مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان ورامین

سال تاسیس مهرماه ۱۳۸۴

مدیر آموزشگاه: مرجان هداوند

در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم

رشته های متوسطه دوم شامل ریاضی و تجربی