آدرس:

ورامین، دانشسرا، میدان اول، خیابان جنب بانک ملی، بعد از آپارتمانهای شهرک زیتون، مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان ورامین

 

آدرس ایمیل:

 

شماره های تماس :

۰۲۱۳۶۲۷۴۴۳۱

۰۲۱۳۶۲۷۳۲۳۰

۰۲۱۳۶۲۹۹۵۹۳