22 بهمن 1389

انواع یادگیری

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/3

انواع یادگیری

مقدمه با توجه به تعریفی كه از یادگیری می‌شود و آن را تغییرات كم و بیش دائمی رفتار در نتیجه تجربه می‌دانند، می‌توان تصور كرد كه با انواع یادگیری در زندگی مواجه خواهیم بود، به این دلیل كه فرد از زمان تولد تا سالمندی تجارب مختلفی در حوزه‌های مختلف كسب می‌كند. تلاشهای مكرر برای راه رفتن ، سخن گفتن ، غذا خوردن ، ارتباط با همسالان ، دفاع از خود ، مطالب آموزشگاهی ، مهارتهایی مثل رانندگی ، یادگیری مشاغل و ... نمونه‌هایی از یادگیریهایی هستند كه فرد در طول زندگی خود به شیوه‌های مختلفی آنها را یاد می‌گیرد. نظریه پردازان مختلف انواع مختلف یادگیری را معرفی كرده‌اند.
یادگیری كلامی یادگیری كلامی نوعی از یادگیری است كه زمانی حاصل می‌شود كه محتوای آموخته شده بوسیله فرد شامل واژه‌ها ، هجاهای بی‌معنی ، یا مفاهیم می‌شود. زمانیكه دانش آموزی سعی می‌كند زبان جدیدی را یاد بگیرد و شروع می‌كند به یادگیری كلمات و لغات ، در واقع از یادگیری كلامی بهره می‌برد. همچنین دانش آموزی كه سعی می‌كند بخشی از كتاب زیست شناسی را یاد بگیرد، مثل اصطلاحات و مفاهیم مربوط كه در آن بخش ارائه شده است در واقع از یادگیری كلامی استفاده كرده است.
یادگیری كلامی در مقابل یادگیری حركتی قرار دارد و هر چند فرض می‌شود كه یادگیری كلامی از لحاظ و شناختی در سطح بالاتری قرار دارد. این مساله یادگیری كلامی را در مقامی ممتازتر از یادگیری حركتی قرار نمی‌دهد. ابزاری كه برای بررسی یادگیری كلامی مورد استفاده فراوان و سودمند قرار گرفته است، لیست مربوط به هجاهای بی‌معنی بوده است. در این نوع از آزمایشات فهرستی از هجاهای بی‌معنی را به آزمودنیها می‌دادند یا برایشان می‌خواندند و در فواصل زمانی معین از آنها می‌خواستند هجاهای خوانده شده را یادآوری كنند. میزان مواد یادآوری شده ، معرف میزان یادگیری كلامی فرد بوده است.
یادگیری حركتی یادگیری حركتی نوعی از یادگیری است و زمانی حاصل می‌شود كه محتوای آموخته شده بوسیله فرد شامل مهارتهای حركتی است. به عبارتی زمانیكه فرد تلاش می‌كند سلسله‌ای از حركات را یاد بگیرد تا بتواند مهارتی را به صورت مناسبی انجام دهد از یادگیری حركتی استفاده كرده است. یادگیری شنا كردن ، پرتاب توپ ، دوچرخه سواری و ... نمونه‌ای از یادگیریهای حركتی هستند. یادگیری حركتی می‌تواند طیفی از یادگیریهای حركتی را شامل می‌شود.
برخی از این یادگیری ساده و سطحی‌تر هستند، مثل پرتاب یك توپ ، برخی پیچیدگی بیشتری دارند، مثل شنا كردن و برخی از پیچیدگی و ظرافت خیلی بالایی برخوردار هستند، مثل نواختن یك ساز مانند ویولون كه مستلزم یادگیری حركتی به مقدار زیاد است. تمرین در این نوع یادگیری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. هر چه میزان تمرین فرد در این نوع حركات بیشتر باشد مهارت او عمیق خواهد بود.
یادگیری مشاهده‌ای یادگیری مشاهده‌ای عبارت است از یادگیری كه از طریق آن موجود زنده‌ای از رفتار موجود زنده دیگر تقلی می‌كند، سرمشق می‌گیرد یا ادای آن را درآورد. به این نوع یادگیری سرمشق گیری و یادگیری اجتماعی نیز می‌گویند. كودكی را تصور كنید كه رفتارهای مادر را در هنگام آشپزی یا كار خانه داری مشاهده می‌كند. مدتی بعد در بازیهای خود همان كارهایی را كه از مادر در خود مشاهده كرده انجام می‌دهد. بیشتر یادگیریهای كودكان مشاهده‌ای است. در واقع آنها بطور مرتب در تقلید از رفتارها و حركاتی هستند كه مشاهده می‌كنند. آلبرت بندورا روان شناس و همكارانش نقش بسیار عمده ای در تثبیت مفهوم یادگیری مشاهده داشته‌اند. آنان در یك مجموعه از آزمایشهای خود به نحو متقاعد كننده‌ای اثبات كردند كه كودكان گاهی از رفتار پرخاشگرانه یك سرمشق بزرگسال تقلید می‌كنند. این مسیر تحقیق موجب شده است كه نگرانی در مورد تاخیر تماشای رفتار پرخاشگرانه بزرگسالان سرمشق در تلویزیون بر اعمال كودكان مورد توجه قرار گیرد.
یادگیری اجتنابی یادگیری اجتنابی زمانی اتفاق می‌افتد كه یك موجود زنده این توانایی را پیدا می‌كند كه با استفاده از نشانه یا علامتی خاص از تماس با محركی زیان‌آور اجتناب كند. به عبارتی فرد سعی می‌كند ار موقعیتهایی كه برایش آزار دهنده هستند اجتناب و دوری كند. تصور كنید كه كودكی یكبار با دست زدن به یك بخاری دست خود را می‌سوزاند و از آن پس از نزدیك شدن به بخاری خودداری می‌كند. این كار كودك نشانه‌ای از یادگیری اجتنابی است. این نوع یادگیری در بررسی علل مربوط به برخی روان رنجوریها مثل انواع اضطراب مورد توجه است.
به عنوان مثال خوبی اجتماعی كه نوعی ترس و اضطراب مربوط به قرار گرفتن در محیطهای شلوغ و گروههاست، با یادگیری اجتنابی ارتباط دارد. بطوری كه فرد سعی می‌كند از محیطهای پرجمعیت كه برای او آزار دهنده هستند، دوری كند و این افراد به هیچ وجه حاضر نیستند در چنین جلساتی شركت داشته باشند. هر چند این ترس و اضطراب و اجتناب نیز درجاتی متفاوت در افراد مختلف دارد.
یادگیری تصادفی یادگیری تصادفی نوعی از یادگیری است كه بدون مقصود ، تلاش یا نیت خاصی صورت می گیرد. بطوری كه بدون اینكه هدف یادگیری مورد خاصی وجود داشته باشد، یادگیری اتفاق می افتد. حتما برایشان پیش آمده است كه بدون تلاشی برای یادگیری شعر و محتوای یك ترانه كرده باشید و بدون اینكه حتی چنین منظوری داشته باشید یك روز متوجه می‌شوید كه متن آزاد بطور كامل و یا قطعاتی از آنرا زمزمه می‌كنید.
یادگیری نهفته یادگیری نهفته یادگیری است كه در هنگام اكتساب در عملكرد شخص به حالت پنهانی و ابراز نشده باقی می‌ماند. به عبارتی یادگیری در یك موقعیت زمانی اتفاق می‌افتد و مدتها نهفته باقی می‌ماند تا در موقعیت مورد نیاز خود را نشان می‌دهد. رفتارهای معلمی نمونه‌ای از رفتارهایی هستند كه به صورت یادگیری نهفته ممكن است آموخته شوند. فرد تا زمانیكه به عنوان یك معلم در كلاس قرار نگیرد این رفتارها را از خود نشان نمی‌دهد، در حالیكه آنها را در طول تحصیل خود از معلمان خود آموخته است. یادگیری نهفته اهمیت زیادی برای والدین ، معلمان و دست اندركاران آموزش دارد. چرا كه آنها غالبا از عملكرد كودكان و دانش آموزان دچار یاس می‌شوند و گاهی فكر می‌كنند كه فرد یا شاگردشان هیچ یاد نمی‌گیرند یا بسیار كم می‌آموزند. در حالیكه در آینده ممكن است آنچه یاد گرفته است به شیوه امیدوار كننده‌ای بروز كند. نباید یادگیری نهفته را با یادگیری تصادفی اشتباه كرد و یادگیری تصادفی لزوما پنهان نیست و ممكن است در هر مقطعی در عملكرد شخص ظاهر شود.

تعداد مشاهده (4938)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "انواع یادگیری"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید